POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

 
Facts_figs_cover-4267-150DPI_720x220
Táto webová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Kärcher Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, Nitra.
Pred použitím tejto Stránky si prosím pozorne prečítajte túto politiku, pretože vysvetľuje ako sa spracovávajú osobné údaje a ako používajú cookies. Používanie tejto Stránky znamená, že s touto stratégiou súhlasíte.

1. Druh spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky
Kärcher Slovakia, s.r.o.  sa stará o Vaše súkromie. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje  o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytovanie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na ďalej uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu. Ak sa rozhodnete uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením internetového formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou, tieto budú použité na poskytnutie vami požadovaných informácií alebo služieb, prípadne na odpoveď na vašu správu elektronickej pošty. Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.
Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich autorizovaných servisov a predajcov, distribútorov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz, prosím majte na zreteli, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Kärcher nemôže niesť zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

2. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).
Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky Kärcher viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.
Aké druhy cookies táto Stránka využíva?
Kärcher využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:
•    Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.
•    Trvalé cookies: pre lepšie užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

3. Povolenie a zakázanie cookies
Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.
Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje.
Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies.
Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

4. Sledovanie a analýza
Pre neustálu optimalizáciu svoje marketingovej komunikácie využíva Kärcher analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Kärcher nebude zdieľať tieto informácie so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

5. Zmeny politiky ochrany osobných údajov
Akékoľvek budúce zmeny našej politiky ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Pravidelne prosím kontrolujte našu politiku stratégiu ochrany osobných údajov pre jej aktualizácie alebo zmeny.

6. Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese. To isté platí aj v prípade, ak chcete mať prístup k informáciám, ktoré môžu byť máme o Vás zhromaždené prostredníctvom tejto Stránky alebo ak chcete, aby boli tieto informácie zmenené, blokované alebo vymazané.

Kontakt:
Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Tel: 037/ 320 12 102
 e-mail: