eco!efficiency

 

Sila inovácie

Meno Kärcher na celom svete znamená silu, kvalitu a inováciu. A kompetenciu v oblasti čistenia, ktorá stanovuje štandardy.
Ako svetový líder v oblasti čistiacich systémov je Kärcher jednou z hnacích síl technologického pokroku a nie len v tejto oblasti. S programom, ktorý na základe zodpovednosti buduje budúcnosť: Kärcher eco!efficiency.
 
eco_efficiency_header_cargo1_2015

Trvalá udržateľnosť. Tak dôležitá, pretože budúcnosť sa nikdy nekončí.

Pri úsilí o trvalú udržateľnosť je cesta cieľom. Cesta do budúcnosti, ktorou Kärcher kráča už celé desaťročia s príkladnou dôslednosťou. Pričom trvalá udržateľnosť stojí v Kärcheri rovnomerne na pilieroch ekonómie, spoločenskej zodpovednosti a ochrany životného prostredia. Solídne financie a primerané výnosy, docielené s férovým zaobchádzaním s človekom a zodpovedným zaobchádzaním s prírodnými zdrojmi. To je trvalá udržateľnosť, ako si ju Kärcher ukotvil ako cieľ podnikania: podnikateľské konanie zodpovedné voči človeku a životnému prostrediu.

Optimálne využívanie energie

Najlepšia energia je tá, ktorá nebola spotrebovaná. Kärcher neustále znižuje spotrebu primárnej energie. Rôzne zariadenia na rekuperáciu tepla pracuje s enormnou efektivitou, napríklad odpadové teplo zo vstrekovania plastov ohrieva susednú halu. Ročná úspora: 19 000 litrov vykurovacieho oleja a 51 300 kg CO2. S tým by mohlo auto strednej triedy prejsť 225 000 km. Originálne nabíjačky Kärcher umožňujú vďaka veľmi vysoký hodnotám cos-p 0.98 - 0.99, že takmer 100 % napájaného prúdu sa aj skutočne uloží. Iba dva z mnohých príkladov techniky, ktorá napomáha maximálnemu využitiu energie.zg_eco_11
 

Dosiahnuť vyšší účinok

S menšími prostriedkami dosiahnuť to isté. Alebo dokonca viac. Šance sú tak rôznorodé ako produkty spoločnosti Kärcher. Parné čističe Kärcher pracujú bez použitia chémie zaťažujúcej životné prostredie. Inovatívne materiály z netkanej textílie vylepšujú čistiaci výkon, takže je možné väčšinou úplne upustiť od použitia čistiacich prostriedkov. Tam, kde je to potrebné, umožňujú inovatívne dávkovacie systémy znížiť spotrebu čistiacich prostriedkov. Ďalšie početné technické zariadenia na zlepšenie efektivity vedú v závislosti od použitia k signifikantnému zníženiu spotreby energie a čistiacich prostriedkov až o 30 % a viac.

zg_eco_22
 

Koncentrovať sa na podstatné

Ku koncentrácii na podstatné patrí aj umenie s menším množstvom dosiahnuť viac. Pretože menej môže byť viac. Napríklad ak stroje s menším počtom konštrukčný dielov dosahujú vyšší výkon. Pretože menej konštrukčných dielov znamená nižšiu spotrebu materiálu, nižšiu hmotnosť, nižšiu spotrebu energie a tým aj nižšie zaťaženie životného prostredia. Už mnoho rokov sa Kärcher riadi princípom čo najnižšieho počtu konštrukčných dielov. Dnes majú prístroje Kärcher v priemere o 20 % menej konštrukčných dielov ako porovnateľné produkty iných výrobcov, hoci súčasne disponujú modernými technológiami, ako je dávkovanie čistiaceho prostriedku, oklep filtra alebo filter na sadze. Čistiace prostriedky Kärcher sú ekologické, pretože sú viac než z 90 % biologicky odbúrateľné a zásadne neobsahujú rozpúšťadlá a prímesi. Distribúcia vo forme koncentrátov šetrí materiál, obal a emisie pri preprave.

zg_eco_33
 

Čerpať z vlastných zdrojov

Obnoviteľné energie sú budúcnosť. A v Kächeri sú už dávno realitou. Dve solárne elektrárne s výkonom 30 kWp vyprodukujú cca 33 000 kWh ročne. Geotermálne zariadenie využíva zemské teplo v zime ako kúrenie a v lete ako klimatizáciu. Až o 80 % menej energie. Samotná tepláreň na drevnú štiepku ušetrí ročne 340 000 litrov vykurovacieho oleja príp. 1 milión kg CO2.

zg_eco_44