Organizácia distribúcie

 
header_Service

Úplne integrované podnikateľské procesy
Naši partneri sú plne integrovaní do všetkých procesov.

Komplexný pohľad
Naši partneri sa nechápu ako separátny ostrov, ale ako jednota obchodu v teréne i v predajni, marketingu a servisu.

Spoločné využívanie možností IT a komunikačných technológií
Produktivita a efektivita sa stupňuje zmysluplným používaním technických možností ako E-Commerce, Data Warehousing, elektronické trhové miesta.

 Management infomácií
Optimalizované zásobovanie informáciami od Kärcheru, dealerskej sieti partnerov a zákazníkov. Tvorba flexibilného, ´vzdelávajúceho sa´ a na trh orientovaného podniku na báze znalostného manažmentu so zahrnutím know-how spolupracovníkov a zákazníkov.

Kvalifikácia špecializovaných obchodných partnerov
Optimalizované procesy a zavádzanie nových technológií predpokladá rozsiahly vzdelávací koncept pre špecializovaných obchodných partnerov.

.